MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 68: De Kastanjehof in Maasland

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Trudy Werner-Berkhout van de Historische Vereniging Maasland. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2008. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 68.

Over niet al te lange tijd zal het winkelcentrum De Kastanjehof een verandering ondergaan. De Albert Heijn verhuist naar het nieuwe complex op de hoek 's Herenstraat /Huis te Veldelaan. Inmiddels zijn er plannen in de maak om de ontstane lege ruimte in te vullen.

Op 14 september 1977 werd het winkelcentrum De Kastanjehof officieel geopend door burgemeester Van den Brink. De naam van het centrum is ontleend aan de monumentale kastanjeboom die in het midden van het plein stond. Het winkelcentrum stond er niet zomaar. Integendeel! Aan de totstandkoming hiervan is jarenlang een stevige discussie voorafgegaan. Om ruimte te maken voor de winkels moesten heel wat huizen gesloopt worden. De Maaslandse bevolking was hierover behoorlijk verdeeld. Niet alleen bekritiseerde men de benodigde afbraak van een flink aantal goedkope huurwoningen, gelegen tussen de Stationsstraat en de Langetaam. Ook de plaats van het centrum werd in twijfel getrokken. Het argument van 'winkels in het midden van het dorp' werd een loze kreet door de inmiddels gestarte uitbreiding aan de andere kant van het dorp, namelijk de woningbouw in de Commandeurspolder.

Kastanjehof, Maasland 1972
Stationsstraat, sloop van nr. 38 en 40 in dec. 1972. Arie de Bloois op de fiets in de buurt van de monumentale Kastanjeboom. 
Op de achtergrond de boerderij van Van der Geest aan de Langetaam.

Jarenlang werden de voor- en tegenargumenten behandeld in de plaatselijke politiek en vervolgens in de kranten uitgespeld! De indertijd opgerichte buurtvereniging protesteerde onder meer tegen de afbraak van een dertigtal woningen. Het argument van de gemeente dat de woningen in slechte staat zouden verkeren werd onderuit gehaald door de werkgroep Maasland, bestaande uit enige in het dorp wonende bouwkundestudenten, die dit met een onderzoek bestreed. Men was van mening dat een flink aantal woningen voor renovatie in aanmerking kwam, maar daar de woningstichting de benodigde werkzaamheden niet volbracht vanwege het bestemmingsplan, werden de woningen steeds slechter. Ook waren er bewoners die hun buurt niet wilden verlaten, sommigen weigerden weg te gaan vanwege de hogere huurprijzen die zij dan zouden moeten gaan betalen. Inmiddels was ook duidelijk dat de belangstelling van de Maaslandse middenstand voor dit gebied behoorlijk tegenviel, tot genoegen van de tegenstanders. Toch werd besloten de sloop door te zetten en ontstond 'het gapende gat van Maasland'.

Kastanjehof, Maasland 2008

In 1975 kon eindelijk na veel politiek geharrewar en compromissen het startsein gegeven worden voor de gedeeltelijke realisering van het bestemmingsplan. De bouw concentreerde zich eerst op de kaalslag tussen Stationsstraat en Langetaam. Een kleine 850 vierkante meter van het twaalf jaar oude plan werd bebouwd met winkelruimte, met onder andere de Albert Heijn van Van der Kooij, daarboven kwamen huurwoningen.
De straatverbinding tussen Stationsstraat en Langetaam verdween en werd een betegeld voetgangersgebied, waarbij de mooie kastanjeboom gespaard bleef. Deze boom is enige jaren geleden vervangen door een jonger exemplaar. De overige 1650 vierkante meter werd behoudens twee winkels en een fysiotherapiepraktijk een woongebied. Twee oude huisjes zijn bespaard gebleven! Inmiddels is de supermarkt verhuisd naar Veldesteyn. Het appartementencomplex wordt gerenoveerd en uitgebreid. Het plein wordt tevens geherstructureerd en gaat toegang geven tot diverse bedrijven.

Bronnen:

  • Diverse plaatselijke couranten uit de periode 1970-1977, o.a. De Westlandsche Courant, De Maaskoerier, Nieuwe Vlaardingse Courant.
  • Maasland, beeldverhaal van honderd jaar dorpsleven, 1900-2000.

Tekst: Trudy Werner. Oude foto 1972: Historische Vereniging Maasland. Foto huidige situatie 2008: Henk Groenendaal. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 25 september 2008.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.