MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 97: De Klim-op, de voormalig gereformeerde school in Maasland

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Trudy Werner-Berkhout van de Historische Vereniging Maasland. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2011. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 97.

Maasland had tot halverwege de negentiende eeuw, evenals alle andere dorpen en steden, alleen een openbare school. In de loop van die eeuw ontstond echter bij de verschillende geloofsgroeperingen de behoefte een eigen school te stichten en daaraan haar eigen identiteit te geven. Zo werd in 1866 de christelijke school opgericht. Eind 1880 waren er grote twisten in de Nederlands-hervormde kerk, waardoor een scheuring plaatsvond. Hieruit ontstonden de gereformeerde kerken. Deze kerkelijke strijd (de Doleantie) had ook zijn weerslag op de christelijke school in het dorp Maasland. De meerderheid van de bestuursleden van deze school, scheidde zich af van de Nederlands-hervormde kerk, met als gevolg dat de christelijke school een gereformeerde school werd. De hervormden stuurden daarop hun kinderen terug naar de openbare school totdat zijzelf in 1894 een nieuwe school aan de Vleeresteeg / Stationsstraat konden openen. Later verhuisde deze school, met de naam 't Spreeuwenest, naar nieuwbouw aan de Hildegaarde.

Gereformeerde school ca. 1921

De bouw van de oorspronkelijk christelijke school in de Doelstraat begon in november 1865. Op 2 augustus 1866 werd de school in gebruik genomen. Het gebouw kostte f 5280,-- en bood plaats aan zo'n 80 leerlingen. Al na drie jaar moest er verbouwd worden vanwege de grote toestroom van leerlingen, 125 maar liefst. In 1872 werd zelfs een derde lokaal en een naaikamer bijgebouwd. Naast de school stond het huis van de onderwijzer. In 1888 werd de christelijke school, na de Doleantie, een gereformeerde school. In deze tijd begon men ook met het bouwen van de gereformeerde kerk, die naast de school kwam te staan.

Het aantal leerlingen van de gereformeerde school werd al spoedig zo groot dat er in 1910 een nieuwe, ruimere school gebouwd moest worden. In november was er van de Duitsche Orde 2000 vierkante meter grond gekocht. Voor een bedrag van f 11.520,-- werd de nieuwe school opgeleverd en wel met vier lokalen! Deze school bleef in dezelfde omgeving, maar stond nu achter de gereformeerde kerk. In 1921 kwam er elektrisch licht en in 1927 werd de waterleiding aangesloten. Op de foto zien we de school met alle leerlingen en het onderwijzend personeel; het is duidelijk een feestdag! De oude school werd niet afgebroken maar heeft nog jarenlang dienst gedaan. Op de bovenverdieping was de naaischool voor meisjes die de lagere school hadden verlaten. Dit naaischooltje stond bekend als de 'Kippentil'. Later werd er in het gebouw een drukkerij (drukkerij Maasland) en kinderopvang Catalpa gevestigd.

De Groene Oase 2011

De nieuwe school lag in die tijd helemaal aan het eind van de Doelstraat en grensde direct aan de weilanden van de Commandeurspolder. Naast de school lag het doelpad waarover de kinderen van de Kwakelweg en uit de Duifpolder naar school gingen. Bijzonder was het karakteristieke torentje met schoolbel. Door voortdurende groei moesten steeds allerlei aanpassingen gedaan worden, zo ook nieuwe lokalen. In 1968 besloot men tot nieuwbouw. Het grootste deel van de school werd gesloopt en vervangen door een modern gebouw met de naam 'Klim-op'. Het bijzondere middenstuk met toren werd vervangen door een moderne gevel.

In september 1977 gingen de besturen van de gereformeerde school en de hervormde school samen in de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Maasland. De oude splitsing was opgeheven. In het jaar 2008 was de samenvoeging van de twee scholen een feit. Beide scholen werden afgebroken en vervangen door een mooi groot schoolgebouw, 'De Groene Oase' genaamd. Na 120 jaar is de eenheid weer terug!

Literatuur:

  • Maasland 1900-2000.
  • Maasland in oude ansichten.
  • 125 jaar christelijk basisonderwijs Klim-Op, 1991/92.

 

Tekst: Trudy Werner-Berkhout. Oude foto: ca. 1921. Historische Vereniging Maasland. Foto huidige situatie 2011: Henk Groenendaal. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 4 maart 2011.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.