MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van…Nr 15: De Keenenburgweg

Begin 1924 kreeg het deel van de Zouteveenseweg dat binnen de bebouwde kom lag de naam Keenenburgweg. Kort daarna werd de vaarsloot aan de oostzijde van deze weg gedempt. De sloot vormde lange tijd de westelijke begrenzing van de tuin van het kasteel Keenenburg.

In het eerste kwart van de twintigste eeuw kwam er langs de Keenenburgweg steeds meer bebouwing, waaronder een nieuwe burgemeesterswoning (het grote pand met het balkon). Het bestek voor deze woning werd gemaakt door gemeenteopzichter L. Verboom. De ambachtslieden van Schipluiden verzochten het gemeentebestuur de bouw onderhands aan te besteden, maar het college en de raad kozen voor een openbare inschrijving. Er kwamen 21 reacties binnen. Een bedrijf in ’s-Gravenhage was met een inschrijving van 26.772 gulden het duurst. De gebroeders Tersmette uit Delft waren het goedkoopst. Zij schreven in voor 17.250 gulden en kregen de bouw op 7 september 1922 gegund. Voor dit bedrag werd een stijlvol pand gebouwd, met onder meer een burgemeesterskamer, een kamer en suite, een serre en een dienstbodekamer. Burgemeester P.C. Bolten woonde met zijn gezin als laatste in deze woning. 

Kort na zijn vertrek naar de gemeente Alkemade, in oktober 1975, werd het pand gesloopt. De bouwkundige situatie van het huis zou slecht geweest zijn, een constatering waarover burgemeester Bolten zich altijd erg heeft verbaasd. Het huis was alleen wat verzakt. Hetzelfde argument wordt nu gebruikt door voorstanders van de sloop van de Johannahoeve. 

Op 29 september 1981 werd op de plaats van de burgemeesterswoning Supermarkt Haring geopend. Het pand is ontworpen door architect Wildschut en gebouwd door de firma Boma. Bij de uitvoering van de gevels is rekening gehouden met de kleinschaligheid van de panden in de naaste omgeving. Aanvankelijk was in de supermarkt ook het postkantoor gevestigd. Eind 1989 ging de familie Haring “in zee” met Albert Heijn. Het vloeroppervlak van de zaak en het assortiment werden toen vergroot tot de huidige situatie.       

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: ca. 1925. Foto huidige situatie 2003: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Den Maasluider' publicatie: 10 oktober 2003.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.schipluiden.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).