MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van… 9. De Woudseweg - Den Hoorn

Jacques Moerman van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden verzorgt maandelijks deze rubriek, waarin twee afbeeldingen centraal staan. Veelal wordt een oude met een nieuwe situatie vergeleken. Afwisselend komen de dorpen Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt aan bod, maar er is ook aandacht voor de buitengebieden. De foto anno 2003 wordt gemaakt door Henk Groenendaal. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand januari deel 9.

Het dorp Den Hoorn bezit ondanks alle nieuwbouw toch nog een aantal plekjes, waar oude panden bewaard zijn gebleven. Op de afbeelding uit ca. 1925 heeft de fotograaf zijn auto op de rijweg geparkeerd om een foto te maken van het begin van de Woudseweg. De sloot links vormde in die tijd de erfafscheiding van een drietal boerderijen, namelijk van Gerrit van Vliet, Geer Schenkeveld en Jan Schenkeveld. Op de plaats van de hooiberg bevindt zich nu een moderne brandweerkazerne. In het lage gebouwtje rechts stond de brandspuit en vanaf 1928 de brandweerauto. De hoge toren diende voor het drogen van de brandslangen. Net links van de toren is het gemeentelijk aanplakbord te zien. In 1873 werden aan deze zijde van de weg een onderwijzerswoning (rechts), een openbare school met twee lokalen en een raadzaal gebouwd. Van 1874 tot 1892 vergaderde hier de gemeenteraad van Hof van Delft, waaronder Den Hoorn tot 1921 viel. Daarna werd de raadzaal ook als schoollokaal ingericht.

De komst van een school in het dorp was een hele verbetering. Daarvoor moesten de kinderen voor lager onderwijs naar ’t Woudt. Op 1 oktober 1922 werd de openbare school opgeheven. De katholieke kinderen gingen naar de nieuwe Mariaschool in de Schoolstraat. De protestantse leerlingen bleven in het gebouw aan de Woudseweg, dat toen een protestants christelijke school werd. Vanaf 1951 wordt het pand door de hervormde gemeente ’t Woudt gebruikt als kerkzaal en vergaderruimte. Het draagt sinds 1989 de naam “De Rijstuin”. In 1712 lag nabij deze plaats langs de Lookwatering een rijstuin. Hier werd op een omheind erf jong wilgenhout (rijshout) opgeslagen. De naam van het gebouw verwijst ook naar een bijbeltekst: “En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï.” (Jesaja 11 vs. 1). De brug over de Lookwatering heet al eeuwen “Rijstuin Heul”. De huidige brug werd kort na 1972 gebouwd. Hoewel het autoverkeer hier door de komst van de A4 is verminderd, blijft het voor fietsers een moeilijk punt om te passeren. 

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: ca. 1925. Foto huidige situatie eind 2002: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Den Maasluider' publicatie: 21 februari 2003.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.schipluiden.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).