MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... 3. De Singel in Schipluiden

Deze weg loopt parallel aan de Gaag. De naam herinnert aan de tijd van de Keenenburg. Oorspronkelijk bevond zich hier een bomenrijke laan die de Zouteveenseweg (nu Keenenburgweg) verbond met de toegang van het kasteel. De Singel, een eigen weg, vormde de noordelijke grens van het kasteelterrein. Op de plaats van de huidige Hofbrug of Trapjesbrug lag voor het midden van de negentiende eeuw een lage, houten brug met stenen hoofden. De naam Hofbrug verwijst naar de Keenenburg, die door een grote hof was omringd. Op de oude foto is in het midden tussen de bomen nog net een van de twee hekpalen te zien van het kasteel. Het monumentale inrijhek werd in 1918 verkocht en overgebracht naar een landhuis in Wassenaar. Hier is het hek aan de Van der Oudermeulenlaan 1 nog te bewonderen. Het kasteel Keenenburg werd in 1798 gesloopt, maar pas tegen het eind van de negentiende eeuw kwam de grond aan de Singel vrij voor bebouwing.

Het huisje in het midden was omstreeks 1900 de werkplaats van timmerman Johan de Ridder. Hij bouwde samen met metselaar Evert Pleysier in 1895 het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (rechts). In het oude kerkje is sinds 1955 garage D.I.G.O. gevestigd. Voor het pand ernaast staat de melkwagen van Arie Langstraat. In het water ligt een spoelingschouw van Arie de Wit. Het pand met het uitspringende gedeelte werd oorspronkelijk als postkantoor gebruikt. De komst van deze voorziening in 1904 maakte het noodzakelijk dat de Singel gedeeltelijk werd bestraat. In 1989 is de Singel ingrijpend gerenoveerd. Een bakstenen beschoeiing vormt sinds die tijd de scheiding tussen land en water. De sfeervolle lantaarns dateren uit dezelfde periode. Ook zijn er nieuwe bomen geplant, die inmiddels behoorlijk zijn gegroeid.

Toch is de Singel in een kleine eeuw slechts op onderdelen veranderd. Vanaf de Valbrug heeft men nog altijd een fraai gezicht op de gevarieerde bebouwing en de schepen. Juist deze combinatie maakt het beeld van het dorp aan de Gaag zo aantrekkelijk.

Tekst: Jacques Moerman, Oude foto: De Singel ca. 1906. Foto huidige situatie: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Schiphoorn publicatie: 26 juli 2002