MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van… Nr. 18: Het Pynasplein

De oude dorpskern van Maasland was eeuwenlang maar heel klein. De bebouwing beperkte zich tot een ring rondom de dorpskerk en verder uitwaaierend naar twee zijden langs de vliet, die officieel Zuidgaag heet Ook waren er nog enkele zijstraatjes. Achter verschillende dorpshuizen kwamen diepe tuinen en zelfs enkele boerenerven voor. Zo had Johan v.d. Berg achter zijn winkelpand (thans museum De Schilpen) aan de 's Herenstraat een tuin van wel 70 à 80 meter diep en eindigend bij een sloot. Achter de sloot vond men de weilanden van de Dijkpolder, die doorliepen tot aan de Maasdijk.

Bijenstal

In het begin van de 20e eeuw had Jan v.d. Berg, die er toen woonde, groenten en fruitbomen, een druivenkas en een bijenstal. In 1905 liet hij in zijn tuin een vergader- en feestzaal bouwen met de naam TAVENU (Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning). Het gebouw was bereikbaar vanaf de 's Herenstraat via een bestraat paadje tussen zijn winkelpand en herberg De Pynas.

Pynasplein, Maasland

Rond 1950 begon de dorpsuitbreiding op gang te komen en werden nieuwe straten aangelegd zoals de Slot de Houvelaan en de Diepenburchstraat. De grote achtertuinen vielen ten prooi aan de dorpsuitleg. Het overgebleven terrein tussen de Diepenburchstraat en de achterzijde van de huizen aan de 's Herenstraat bleef onverhard. Het Tavenu werd in 1954 opslagruimte van de Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging (CAV) en verviel later tot opslagplaats van de gemeente Maasland; onderhoud werd niet gepleegd. De omgeving verpauperde in snel tempo.
Pynasplein, Maasland 2004

Eikenboom

De kentering kwam in 1994 met de bouw van het Heelhuis waar de huis- en tandartsen hun praktijk gingen uitoefenen. Toen er ook nog een advocatenkantoor en een kapperszaak kwamen ontstond een pleintje. Het gemeentehuis werd verbouwd en kreeg een moderne ingangspartij recht voor het pleintje. Café De Pynas legde een gezellig terras aan met uitzicht op museum De Schilpen en het in 1989 gerestaureerde tentoonstellingsgebouw Tavenu.  Toen een passende bestrating rondom een gespaarde eikenboom werd aangelegd, volgde in 1995 de officiële opening met de naam Pynasplein, naar de eeuwenoude herberg grenzend aan het pleintje. Het plein heeft inmiddels een echte dorpsfunktie: buurt- en kinderfeesten, dorpsfeesten en koninginnedag worden er gevierd. Op kerstavond zingt Maasland op het Pynasplein zijn volkskerstzang onder een fraai verlichte boom.

Tekst: Klaas Boschma. Oude foto: ca. 1905. Foto huidige situatie 2004: Klaas Boschma. Historische Vereniging Maasland. 'Gemeente Midden-Delfland - Informatiekrant' publicatie: 6 februari 2004.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.midden-delfland.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).