MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van… Nr. 12: De Westlander

De Westlander is een van de straten van de wijk Rozemarijn in Schipluiden. Westlander is een scheepstype van ca. 30 ton, dat kenmerkend is geweest voor deze streek. 

Schippers uit het dorp vervoerden hiermee groenten, turf, mest en bouwmaterialen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam er een einde aan het vrachtvervoer per schip. Het is goed dat in de straatnaamgeving de herinnering aan deze periode levend wordt gehouden. 

Voor de komst van de wijk Rozemarijn grensden aan deze zijde van het dorp de weilanden aan de moestuinen van de bebouwing van de Dorpsstraat en de zijstraatjes. Hier graasde het vee van de families Vreugdenhil en Van Nierop. Op de plaats van de sloot loopt nu een deel van de Westlander. Dirk van der Vaart heeft deze situatie in 1978, vlak voor de start van de bouw van de nieuwe woonwijk, op foto vastgelegd. De sloot is een onderdeel van de ontginningswerkzaamheden, die hier aan het eind van de twaalfde eeuw werden uitgevoerd. In vorstperiodes vroor dit water snel dicht. Veel kinderen uit Schipluiden hebben hier voor het eerst op schaatsen gestaan

 


De situatie in 1978 achter de Dorpsstraat

Op de aangrenzende noordelijke oeverwal van de Gaag woonden in het begin van onze jaartelling enkele Cananefatenfamilies. De bodem bestaat daar uit zavelige klei. In het najaar van 1978 is achter de Brugstraat een boerenerf uit de tweede eeuw opgegraven. Het gebied rond de sloot was toen wildernis: op de veenbodem groeiden riet en licht hout, zoals wilgen en elzen. Bij de aanleg van de riolering zijn op diverse plaatsen grote pakketten riet aangetroffen.

Door de woningbouw is hier veel veranderd, maar het vrije zicht op de toren van de N.H. kerk, een baken in de tijd, bleef bestaan. Is er bij het ontwerpen van Rozemarijn bewust rekening gehouden met deze zichtlijn of berust de situatie op een gelukkig toeval? 

 

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is o.a. te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude fotos 1978: Dirk van der Vaart. Foto huidige situatie 2003: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Den Maasluider' publicatie: 23 mei 2003.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.midden-delfland.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).