MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 105: Het oude gemeentehuis van Schipluiden

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Marie-Louise ten Horn - van Nispen van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2011. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 105.

In de late middag van 10 april 1929 ontving burgemeester D. van Gent een groot aantal genodigden in het nieuwe raadhuis om getuige te zijn van de opening. In zijn toespraak gaf hij aan waarom en hoe het gebouw tot stand was gekomen. 

In 1878 was Dorpsstraat 12 aangekocht als raadhuis en ambtswoning voor de burgemeester. Het bevatte een secretarie en de tuinkamer werd voor raadsvergaderingen gebruikt. Toen burgemeester Musquetier in 1912 het huis Dorpsstraat 14 betrok, kon het raadhuis worden verbouwd. Er kwam een raadszaal en een woning voor veldwachter - bode J.Kerver.

Bij de opheffing van de gemeente Hof van Delft in 1921 werden Den Hoorn, 't Woudt en de Groeneveldse, Woudse, Harnas- en Voordijkshoornsepolder bij het grondgebied van Schipluiden gevoegd, waardoor het aantal inwoners steeg van zo'n 1200 naar ruim 2700. Daarnaast begon de gemeente een eigen elektriciteits- en waterbedrijf, wat veel administratie met zich meebracht. Kortom, het raadhuis werd te klein, mede gezien het feit dat het aantal raadsleden van 7 naar 11 gebracht zou worden.

Twee gezichten van... Nr. 105: Het oude gemeentehuis van Schipluiden

Op 22 november 1927 besloot de gemeenteraad om ca. 1400 m2 weiland van J.G.Janssen aan de Keenenburgweg te kopen voor eventuele nieuwbouw van de gemeente. Het besluit die grond te gebruiken voor het nieuwe raadhuis viel eind januari 1928 met 5 stemmen voor en 2 tegen. Eén van de tegenstemmers meende dat de plaats te ver buiten de dorpskern lag! Kort daarop kreeg de Rotterdamse architect Jos Margry de opdracht het gebouw te ontwerpen. Waarom de keuze op hem viel is niet bekend. Margry werd vooral bekend als architect van katholieke kerken, scholen en ziekenhuizen.

Margry ging voortvarend te werk. Begin april lagen tekeningen, begroting en bestek bij B&W op tafel. Over de tekeningen was men zeer tevreden, maar de begroting viel tegen. De plannen werden aan de raad voorgelegd en de aanbesteding had op 8 mei 1928 plaats. Van de 11 deelnemende aannemers was G.Ruygt en A.J.Angenent uit Nootdorp de laagste inschrijver met ƒ39.400,- . Hun inschrijving bleef onder de raming van de architect en zij kregen het werk gegund. Inclusief grond, c.v.-installatie, architectenhonorarium enzovoort kwamen de totale bouwkosten op ca. ƒ55.500,-. (De raad had ƒ50.000,- voor het project bestemd; men hoopte dat de verkoop van het oude raadhuis het meerdere zou dekken.)

Enkele dagen nadat de bouwvergunning was afgegeven, gingen eind juni 1928 de eerste heipalen de grond in. In totaal waren ruim 160 houten palen van bijna 18 meter nodig. Op 21 augustus legde burgemeester Van Gent de eerste steen en een maand later dan gepland, op 1 februari 1929, werd het gemeentehuis in gebruik genomen. Omdat door de strenge winter de bestrating niet kon worden gelegd, moest de officiële opening worden uitgesteld tot april. Eind januari 1929 vergaderde de raad voor de laatste keer aan de Dorpsstraat, de dag erna werd het pand op een publieke veiling verkocht aan aannemer A. Bontenbal.

Twee gezichten van... Nr. 105: Het oude gemeentehuis van Schipluiden

Het nieuwe gemeentehuis bevatte naast een raadzaal en kantoorruimten, ook de stalling voor de brandspuit, twee arrestantenlokalen en een woning voor de bode. In de zomer van 1930 werd een vijver met fontein aangelegd in het plantsoen voor het gemeentehuis (H.K.Pootplein). Het was een geschenk van 'de ambachtsheer van Schipluiden de heer Gijsberti Hodenpijl'. Vijf jaar nadat het gebouw in gebruik was genomen, werd de stallingruimte van de brandspuit verbouwd tot burgemeesterskamer. Dertig jaar later werden de conciërgewoning en daarna de arrestantenlokalen bij de kantoorruimte getrokken.

Ruim zestig jaar deed het gemeentehuis dienst, tot ook deze locatie te klein werd. Sloop en nieuwbouw werden even overwogen, maar in januari 1989 besloot de raad het vrijgekomen gebouw van de Nutsbedrijven verderop aan de Keenenburgweg te verbouwen tot nieuw gemeentehuis. In september 1990 werd dat in gebruik genomen.

Het oude gemeentehuis vervult nog steeds de functie van trouwlocatie en biedt daarnaast onderdak aan enkele dienstverlenende bedrijven en aan culturele activiteiten. 

De opdracht aan architect Margry in 1928 luidde een goed en representatief gebouw te ontwerpen. Dat is hem zeker gelukt; het voldoet nog steeds aan die eisen!

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’ (de dorpen Schipluiden en Den Hoorn en de buitengebieden).

Tekst: Marie-Louise ten Horn - van Nispen. Oude foto: Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Foto huidige situatie 2011: Henk Groenendaal. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 27 oktober 2011.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.