MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 110: Indigo 

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Jacques Moerman van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2012. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 110.

Aan de Singel in Schipluiden staat een gebouw dat sinds 2010 een derde leven heeft. Het pand is in 1892 gebouwd door metselaar E. Pleijsier en timmerman J. de Ridder in opdracht van de pas gestichte Gereformeerde Kerk Schipluiden. De kosten van de bouw bedroegen f 5.650,-. De nieuwe kerkelijke gemeente telde bij de stichting nog geen veertig leden. Vanaf 1886 hielden de dolerenden, die zich hadden afgescheiden van de Hervormde gemeente, in Schipluiden hun eerste diensten in het huis van schoenmaker A. Zoutendijk aan de Vlaardingsekade. Op zaterdag maakte hij hiervoor zijn werkplaats gereed. Later huurde het kerkbestuur voor de diensten de schuur van E. Pleysier aan de Dorpsstraat. Het nieuwe kerkgebouw aan de Singel werd op 8 januari 1893 in gebruik genomen. De eerste preek werd gehouden door prof. dr. W. Geesink, die hiervoor predikant van de Hervormde gemeente Schipluiden was geweest. De kerkscheuring had ingrijpende gevolgen voor het dorp. Een half jaar eerder was een jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag opgericht. Op 31 augustus 1896 werd de nieuwe gereformeerde school aan de Keenenburgweg geopend. De verzuiling leidde in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw tot de scheiding van katholieken en hervormden in het onderwijs; eerder was er dus al een tweedeling in de protestantse gemeenschap van het kleine dorp.

Twee gezichten van... Nr. 110: Indigo 

Door de groei van de gemeente werd het gereformeerde kerkgebouw in 1924 uitgebreid met de daar achter liggende kosterswoning. Er kwam een gaanderij voor een nieuw kerkorgel. De verbouwing leverde 53 nieuwe zitplaatsen op. Na de oorlog groeide de behoefte aan een ruimer kerkgebouw. Op 10 februari 1955 werd een nieuwe gereformeerde kerk aan de Dr. J. de Koninglaan in gebruik genomen. De naam van de straat is zeer toepasselijk. De gepromoveerde gereformeerde predikant De Koning verleende tijdens de oorlog (in november 1943) huisvesting aan twee Amerikaanse vliegers en werd een klein half jaar later opgepakt. Hij overleed in het Duitse concentratiekamp Neuengamme eind 1944.

Na het gereedkomen van de nieuwe kerk werd het kerkgebouw aan de Singel voor f 18.000,- verkocht. Hier vestigde zich het jonge Autobedrijf DIGO, opgericht door de vrienden Joop Diteweg en Leen Gooswilligen. De gemetselde tuitgevel van de kerk maakte plaats voor een schilddak en grote inrijdeuren. Het autobedrijf verhuisde in de jaren zeventig naar de andere zijde van de Gaag en later naar Delft, waarna het pand aan de Singel werd ingericht voor de reparatie van landbouwwerktuigen en de verkoop van tractoren. Eind jaren negentig kwam ook aan deze bestemming een einde. De garage stond lange tijd leeg en wachtte op een koper.

Twee gezichten van... Nr. 110: Indigo 

Door de opkomst van Midden-Delfland als aantrekkelijk wandel- en fietsgebied en de behoefte aan meer horecagelegenheden in het gebied ontstond bij Dirk en Tilly Post het idee om in het pand een restaurant te beginnen. Na enkele jaren van voorbereiding opende in 2010 het huiskamerrestaurant Indigo haar deuren. De naam verwijst zowel naar het oorspronkelijke garagebedrijf als naar de natuurlijke kleurstof blauw. De voorgevel van het restaurant herinnert aan de periode van de garage en biedt een fraai gezicht op de Gaag en de Dorpsstraat. De vensters in de zijgevels verwijzen naar de periode van de kerk. Door het gebruik van oude authentieke materialen en meubilair heeft het restaurant een uitstraling van een gezellige huiskamer gekregen. Voeg daarbij de gerechten en je hebt een nostalgische plek, waar het goed toeven is. Zowel voor als achter het pand bevindt zich een terras.

Oorspronkelijk maakte de Singel deel uit van het grondgebied van het kasteel Keenenburg. Hier was een laan met bomen, waar de adel kon flaneren. Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw kreeg deze waterkant een openbare functie en volgde er bebouwing.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’ (de dorpen Schipluiden en Den Hoorn en de buitengebieden).

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto ca. 1930: Historische Vereniging Oud Schipluiden. Foto huidige situatie 2012: Henk Groenendaal. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 30 maart 2012.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.