MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 29: de Oude Veiling in Den Hoorn

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Jacques Moerman van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2005. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 29.

Dit keer betreft het een situatie die sterk is veranderd. De oude afbeelding laat de achterzijde zien van het veilinggebouw uit 1921. De foto is gemaakt in het voorjaar van 1963. Na de strenge winter van dat jaar werd de bouw van een nieuw kantoor- en veilinggebouw langs de Hoornseweg voortvarend aangepakt. Het recente sneeuwgezicht toont de Dwarshaven, een van de straten in de Hoornse woonwijk op de plaats van het oude veilingterrein. Alleen de straatnamen, zoals de Voorhaven, de Achterhaven, de Oude Veiling, de Middenpier en de Drogerij herinneren nog aan het oorspronkelijke gebruik van dit stukje Den Hoorn.
Binnen het afgebeelde veilinggebouw vond van 1912-1963 het echte veilen plaats. 

Er was een doorvaart waar de schuiten met groenten en vruchten passeerden. Aan de noordzijde van dit water bevond zich een tribune, waar de kooplieden zaten. Aan de zuidkant was tegen de muur een grote veilingklok aangebracht, waarnaast op een vooruitspringend gedeelte de afslager en de schrijver hun werk deden. In de jaren zestig waren dit Jan Brüning, Lau v.d. Akker en Cees Groeneveld. De oude veilingklok uit dit gebouw is in 2004 uit de gemeente verdwenen. Het voorstel van de Historische Vereniging om dit cultuurhistorische en decoratieve element voor Den Hoorn te behouden werd door de laatste eigenaar helaas niet overgenomen.

Binnin in het oude veilinggebouw

Delftsche Groenteveiling anno xxxx

Delftsche Groentenveiling

In 1901 werd 'De Delftsche Groentenveiling' opgericht, die van 1902-1921 aan de Westvest in Delft was gevestigd. De opkomende tuinbouw in met name Den Hoorn maakte al snel duidelijk dat er uitgekeken moest worden naar een ruimere locatie. Deze werd gevonden in Den Hoorn, waar kort na de Eerste Wereldoorlog langs de Hoornseweg een stuk grond van 7 ha. werd aangekocht. Hier verrezen in de jaren 1920-1921 een nieuw veilinggebouw en een groot aantal pakloodsen voor de kopers van de tuinbouwproducten. De Delftsche Groentenveiling werd in de jaren twintig een van de modernste veilingen van Nederland. Omdat alle tuinbouwproducten met de schuit werden aangevoerd, waren er ruime havens aangelegd. De nabij gelegen spoorlijn van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij werd benut voor de afvoer van de verpakte producten. Als er winters met ijs waren, was de Voorhaven een geliefde schaatsbaan. Menige Hoorenaar heeft hier leren schaatsen.

Luchtfoto ca. 1963

Na de Tweede Wereldoorlog maakte de veiling een stormachtige groei door. De veilinggebouwen moesten voortdurend worden gemoderniseerd. Er kwamen nieuwe hallen en het terrein werd geschikt gemaakt voor de komst van steeds meer vrachtauto's. 

De Delftsche Groentenveiling zou in de zestiger jaren uitgroeien tot de belangrijkste aanvoerplaats voor komkommers, sla en tomaten in Nederland.

Nieuwbouw

Om de opvang van de aanvoer en het veilen efficiënter te maken werd in de loop van 1963 een geheel nieuw kantoor- en veilinggebouw langs de Hoornseweg in gebruik genomen. Op de oude foto is men net begonnen met de bouw hiervan. In 1972/'73 vonden er opnieuw grote uitbreidingen plaats. Een jaar later, op 9 april 1973, werd er voor het laatst in Den Hoorn geveild. De Delftsche Groentenveiling fuseerde met Veiling Westerlee. De grote hallen en het terrein boden een aantal jaren plaats aan de opslag van nieuwe auto's. Ook het veiling- en kantoorgebouw kregen een andere bestemming.

Luchtfoto ca. 1970

Woonwijk de 'Oude Veiling' Den Hoorn winter 2005

In 1995 begon de afbraak van de veilinggebouwen ten behoeve van woningbouw. Het plan kreeg de naam 'Oude Veiling'. Op 2 december 1998 werd de nieuwe woonwijk op het voormalige veilingterrein door bouwer WILMA BV opgeleverd. De laagbouw is redelijk ruim opgezet. De R.K. kerk, die in 1917 gereed kwam, is in deze omgeving als oriëntatiepunt bewaard gebleven.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: 1963. Foto huidige situatie 2005: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 31 maart 2005.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.