MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 22: De Kerkpolder

Beide foto's zijn vanuit de kerktoren van de N.H. kerk van Schipluiden genomen. Goed zichtbaar is de daklijn van het schip van de kerk. Op de oude afbeelding, die Dirk v.d. Vaart in 1978 heeft gemaakt, is de openheid van de Kerkpolder nog goed te zien. Het dorp Schipluiden was gedurende bijna 800 jaar een bebouwde enclave temidden van een uitgestrekt weidegebied. Aan de horizon is het zandlichaam van de A4 te zien, met daarachter de bosjes langs de Tanthofkade en de bebouwing van de Delftse woonwijk Buitenhof. Een herkenningspunt op beide foto's is de hoge schoorsteen van de Elektriciteitscentrale nabij de Makro. 

Kerkpolder 1978

De recente afbeelding toont hoe de Kerkpolder aan het verstedelijken is. De nieuwbouw rond Schipluiden is toegenomen, er zijn sportvelden aangelegd en er wordt steeds meer grond ingenomen door de golfbaan. Binnenkort verdwijnen de laatste koeien uit de Kerkpolder. 

De naam Kerkpolder verwijst naar de Domkerk in Utrecht, een van de oudste kerken van Nederland. Oorspronkelijk viel een groot deel van dit gebied onder het Domkapittel van St. Maarten. Hieruit is later het ambacht St. Maartensrecht ontstaan. De heren van de Keenenburg pachtten in de Late Middeleeuwen land van de Domkerk. Zelfs hun adellijke huis stond op grond van St. Maarten. Het kasteel Keenenburg is in het begin van de vijftiende eeuw voortgekomen uit een stenen gebouw, waar vanaf de dertiende eeuw een rentmeester de inkomsten voor het Domkapittel verzamelde. Deze taak werd later overgenomen door de heren en vrouwen van de Keenenburg. In het verlengde van de daklijn van de oude foto is een van de twee rondingen te zien, die het tuincomplex van het kasteel afsloten. Deze landschappelijke elementen kunnen temidden van de nieuwbouw nog bekeken worden. De bebouwing langs de Singel is nauwelijks gewijzigd. Hier staan nog steeds twee karakteristieke boerderijen, namelijk van de families Moerman en Cloosterman

Kerkpolder, sportvelden en wijk Keenenburg 2004

De laatste boerderij is gedeeltelijk opgebouwd met stenen van het kasteel Keenenburg, dat in 1798 werd gesloopt. Het pand rechts op de oude afbeelding werd eind 1989 vervangen door nieuwbouw, waarbij de oorspronkelijke oriëntatie is gehandhaafd.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: Dirk van der Vaart 1978. Foto huidige situatie 2004: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Gemeente Midden-Delfland - Informatiekrant' publicatie: 28 mei 2004.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.midden-delfland.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).