MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 19: Rijksstraatweg in Den Hoorn

Oorspronkelijk heette deze weg de Hodenpijlse weg. De naam Rijksstraatweg dateert uit de periode, dat de weg in beheer kwam bij het Rijk. Delft was lange tijd de stapelplaats voor militair materieel voor Den Briel en Hellevoetsluis. De overheid had er belang bij, dat deze vestingsteden goed bereikbaar waren. De Tramkade werd vanaf 1645 gebruikt als jaagpad voor de scheepvaart tussen Delft en Maassluis. Het vlondertje links herinnert aan de periode, dat de melkbussen vanaf deze plaats werden opgehaald door de melkschuit. De bomende schipper komt van de Delftsche Groentenveiling, die van 1921 tot 1973 aan de Hoornseweg was gevestigd. 

Rechts op de oude afbeelding is de stoomhoutzagerij 'De Jonge Pieter' van Pieter van Schaik te zien. In de eeuwen daarvoor stonden hier twee windhoutzaagmolens, namelijk 'De Eendracht', van het type bovenkruier, en 'de Hoop', een paltrokmolen. Tot 1993 was hier de houtfabriek van A.F. Hallensleben gevestigd. Langs de Tramkade lag lange tijd een z.g. 'balkengat', waar de boomstammen voor de houtzagerij in het water werden bewaard. Na demping van het gat gebruikte de firma Hallensleben deze plaats voor de opslag van onder meer houten pallets. De gebouwen van de voormalige houtfabriek worden tegenwoordig voor andere doeleinden gebruikt. Een van de twee woonhuizen staat er nog. De dam tussen de palen rechts leidt naar de fraaie boerderij van de familie Van Vliet

Op de oude foto is een van de autobussen te zien, die de W.S.M. (de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij) in 1925 heeft overgenomen van de busonderneming 'Tempus' van Hendrik Tetteroo. Nu wordt de busdienst verzorgd door de maatschappij Connexxion. Het voorste stuk van de Tramkade is tegenwoordig vooral voor voetgangers bedoeld. Op de achtergrond ligt een nieuwe, moderne brug, die straks het verlengde van de Reinier de Graafweg in Delft verbindt met een aftakking van de Woudseweg

Beide foto's zijn genomen vanaf de Hoornse brug. Het water de Gaag, dat de verbinding vormt tussen Den Hoorn en Schipluiden, is in het midden van de dertiende eeuw gegraven. Uit dezelfde tijd dateert de weg tussen beide dorpen.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: ca. 1930. Foto huidige situatie 2004: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Gemeente Midden-Delfland - Informatiekrant' publicatie: 5 maart 2004.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.midden-delfland.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).