MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van… Nr. 10 Kerk en voormalige pastorie van ’t Woudt

Deze keer staat het kerkdorp ’t Woudt centraal. Beide afbeeldingen tonen de pastorie en de hervormde kerk. Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd. Toch zijn er kleine verschillen op te merken. Op de foto uit ca. 1905 is rechts een vlonder te zien. Deze waterovergang bestaat uit een stevige houten plank en een leuning. De vlonder vormde een onderdeel van het oude kerkenpad door de Woudse Polder. Dit pad liep van de Woudselaan in Den Hoorn naar de kerk van ’t Woudt. Na de Tweede Wereldoorlog is deze route in onbruik geraakt en zijn de waterovergangen verdwenen.

Opmerkelijk op de oude afbeelding zijn de vele knotwilgen langs de sloten. Het aantal knotwilgen is in de laatste halve eeuw sterk afgenomen. Rond de kerk staan nog altijd iepen. Op beide foto’s is in de oostelijke muur van de kerk de spitsboog te zien, die vanaf 1500 de verbinding vormde naar het koor. Helaas is dit deel van de kerk in 1831 gesloopt om plaats te maken voor een begraafplaats. Vanaf 1829 mochten er in Nederland namelijk geen doden meer in de kerken worden begraven. De kerk en de toren werden in de jaren 1957-’59 grondig gerestaureerd. Het kerkhof is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan de noordzijde uitgebreid.  

De voormalige pastorie werd in 1855-’56 gebouwd door meestertimmerman Jan Bijl uit Den Hoorn. Het pand kwam ten oosten van de oude predikantswoning, die dus dichter bij de kerk heeft gestaan. De kerk en de pastorie zijn binnen het beschermde dorpsgezicht van ’t Woudt rijksmonumenten. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw woont de predikant van de hervormde gemeente ’t Woudt in Den Hoorn. Het fietspad achter de pastorie verbindt vanaf 1969 het kerkdorp met de Zwethkade. Het weiland ten zuiden van de kerk en de pastorie werd in de Late Middeleeuwen “’t goidts campgen” genoemd. Oorspronkelijk maakte dit land deel uit van het grondbezit van de parochie ‘t Woudt. Fietsers en wandelaars hebben vanaf de standplaats van de fotografen, over het godskamp, nog altijd een fraai gezicht op de kerk en de voormalige pastorie.  

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: ca. 1905. Foto huidige situatie 2002: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Den Maasluider' publicatie: 21 maart 2003.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.schipluiden.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).