MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van… 6. Oude dorpskerk en pastorie

Als je beide foto’s met elkaar vergelijkt, lijkt er in honderd jaar weinig te zijn veranderd. De trapjesbrug uit de negentiende eeuw is nog steeds dezelfde. Alleen zijn de treden en stenen brughoofden later bepleisterd. Direct achter de brug lag de herberg ‘Het wapen van Schipluiden’. Het uithangbord van deze uitspanning wordt bewaard in het Museum Het Tramstation. De herberg is eind jaren vijftig van de vorige eeuw gesloopt.

De pastorie werd gebouwd door het Schipluidense aannemingsbedrijf A. Verboom. De architect was C.J.L. Kersbergen uit Delft. De kosten van de sloop van de oude predikantswoning en de bouw van de nieuwe bedroegen f 9.000,-. Uitvoerders waren meestertimmerman Johannes de Ridder en meestermetselaar Ego Pleysier. De eerste steen werd op 23 juli 1891 gelegd door J.C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, ambachtsheer van Schipluiden en Hodenpijl. Sinds kort is het fraaie pand een rijksmonument.

De hervormde kerk staat al veel langer op de rijksmonumentenlijst. Het is het oudste gebouw van Schipluiden en dateert in zijn huidige vorm van rond 1500. Bij de afbraak van de stenen toren in 1810 werd de kerk met één travee ingekort. Op het schip kwam een houten torentje. Tijdens de grote restauratie in de jaren 1956-’58 werd het westelijke travee opnieuw opgebouwd. Sinds die tijd heeft de kerk weer een portaal. Op het schip kwam als kroon een bijna geheel vernieuwde, sierlijke dakruiter. Dit baken is nog altijd vanaf grote afstand waar te nemen. De vensters die in de negentiende waren verkleind of dichtgezet, herkregen bij de restauratie de oorspronkelijke omvang. Ook keerde de gemetselde traceringen terug. De vormen zijn geïnspireerd op een koorvenster, dat als enige de laatmiddeleeuwse indeling had behouden.


Herkent u deze personen? e-mail: info@schipluiden.net

Binnen de muur aan de zuid- en oostzijde van de kerk lag het kerkhof, dat tot 1873 dienst heeft gedaan. In dat jaar kwam de Algemene Begraafplaats aan de andere zijde van het dorp gereed. Langs de rijweg bij de kerk hebben altijd bomen gestaan.

De pastorie gaat verborgen achter de boom.
Tekst: Jacques Moerman. Oude afbeelding: Ned: Herv. Kerk - Schipluiden, ca. 1906. Foto huidige situatie: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden.