MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 100: De Pleetjesbrug in Maasland

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Trudy Werner-Berkhout van de Historische Vereniging Maasland. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2011. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 100.

Nummer 100 wordt dit keer heel toepasselijk gebruikt voor de inmiddels vervangen brug die in de volksmond 'Pleetjesbrug' werd genoemd. Maasland telt veel bruggen: hoge ronde bruggen, trapjes- en ophaalbruggen. Doorvaart was nodig vanwege het veelvuldige vervoer over water. Vooral veel tuinders voeren toentertijd met hun producten in hun tuinderschuit naar de veiling bij Huis ter Lucht.

In 1954 werd een brug ontworpen om een verbinding tot stand te brengen tussen de 's-Herenstraat en de Commandeurspolder. De oude brug lag wat noordelijker en was een houten draaibrug. Deze brug was echter te zwak om zwaar verkeer te houden. In de Commandeurspolder zou namelijk een Milvakamp worden gebouwd en daarom moest er een goede toegangsbrug over de Zuidgaag komen. Van de tekentafel kwam het ontwerp van een hefbrug met vier katrolhuisjes op de hoeken. Nadat deze huisjes gereed waren, werd de brug direct omgedoopt tot 'Pleetjesbrug' of ook wel 'de vierpleejenbrug'. De mening van de dorpsbewoners over de architectuur van de brug was duidelijk!

Ook verscheen door middel van het gedicht 'de maagdelijke brug' in de regionale pers een sprekend commentaar op de brug en de aanleg van het Milvakamp (de vrouwenafdeling van de landmacht). Een stukje uit het gedicht: '… Het boertje schoof z'n pijpje goed. En wees toen naar die brug, met gloed, Daarom staat ie nou open. Die brug gebruiken we nog niet. Omdat met d' opening zo'n "griet" er 't eerste op mag lopen'.
Dit kamp, waarvoor de brug oorspronkelijk gebouwd was, is er niet gekomen. Wel kwam hiervoor in de plaats een Mobilisatiecomplex, ofwel het MOB-complex van het Ministerie van Defensie. Dit was een militair kamp voor opslag van materiaal en stalling van voertuigen. Het MOB-complex werd in 1992 opgeheven en vervolgens werd de grond bewerkt voor nieuwbouw. Hier is nu woonwijk De Commanderij.

Op de foto komt het landelijke element van Maasland duidelijk naar voren. Aan de linkerkant op de 's-Herenstraat is de oude boerderij van de veehandelaar Piet Mosterd te zien. De Boerderij stamde uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het huis stond heel dicht bij de weg, in vroeger tijd geen probleem, maar toen gemotoriseerd verkeer de 's-Herenstraat in reed, ontstonden er problemen. Vaak zette Mosterd een melkkan op de hoek van het huis om te voorkomen dat vrachtwagens het rieten dak zouden beschadigen. Aan het huis hing een grote klok, deze elektrische klok was een service voor de klanten en tevens een vorm van reclame voor de zaak. Iedereen wist het bedrijf te vinden: het huis met de klok! De boerderij is in 1960 afgebroken en vervangen door nieuwbouw, die verder van de weg af staat. 

De foto is genomen richting Molenweg, waar zich twee molens bevinden. De Dijkpoldermolen, een watermolen, is duidelijk te zien. Daarachter staat de inmiddels gerestaureerde korenmolen De Drie Lelies. Aan de rechterkant ligt het oude kerkhof, daterend uit 1829. Het kerkhof heeft tot 1933 dienst gedaan, vanaf die tijd wordt er begraven op het tegenover gelegen nieuwe kerkhof.

In 1993 bleek de pleetjesbrug technisch in zeer slechte staat te zijn. Het beweegbare gedeelte van de brug was niet meer hefbaar, bovendien was hij te smal geworden voor het alsmaar toenemende verkeer. Na veel gesteggel werd in 1996 door de gemeenteraad besloten een nieuwe brug te laten bouwen. Burgerlijk protest en een handtekeningenactie om de beeldbepalende brug te behouden hielpen niet, het karakteristieke industrieel monument werd gesloopt. De pleetjesbrug is in het jaar 1997 vervangen door de Beatrixbrug, keurig genoemd naar het Beatrixmonument, een bankje, geschonken door de gemeente bij de geboorte van Beatrix welke in het aangrenzende stukje groen, bij het Oude Kerkhof staat.

Bronnen:

  • 100 jaar Maasland, 1900-2000.
  • Maasland in oude ansichten, 1996.
  • Diverse krantenartikelen.
  • Over bruggen, artikel B. Jörgens in Schilpenkrant nr. 48, 2007.

 

Tekst: Trudy Werner-Berkhout. Oude foto: Historische Vereniging Maasland. Foto huidige situatie 2011: Henk Groenendaal. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 1 juni 2011.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.