MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van… Nr. 20: De Hofwoning op 't  Woudt

De oudste boerderij van 't Woudt is de Hofwoning. De naam verwijst naar het omringende hofland, dat in de Late Middeleeuwen deel uitmaakte van de grafelijke hof van Delft. De boerderij ligt rechts van de laan naar de kerk. De Hofwoning heeft bouwsporen uit de zestiende eeuw. Aanvankelijk was de plattegrond L-vormig, maar na latere verbouwingen heeft de woning een T-vorm gekregen. Aan de voorzijde bevindt zich een aangebouwd negentiende-eeuws zomerhuis. Hier woonde lange tijd het gezin van de voornaamste knecht. 

Op de foto uit de jaren twintig van de vorige eeuw is nog een stalletje met wolfsdak te zien. Het dateerde uit 1765 en werd als onderkomen voor kleinvee gebruikt. Het is inmiddels gesloopt, evenals twee hooibergen en een karnmolen. Gelukkig is de achttiende-eeuwse wagenschuur met tuitgevel bewaard gebleven. Ook gered is de markante tuinmuur, die de moestuin beschutting geeft. Deze achttiende-eeuwse muur is een aantal jaren geleden gerestaureerd en weer voorzien van een afdekking met pannen. De muur grenst aan het fietspad, dat sinds 1969 naar de Zweth leidt.  

De Hofwoning is in bezit geweest van de familie Van der Burch. In de kerk van 't Woudt ligt nog de grafzerk van Aem van der Burch (1415-1505), een welgeboren man wiens nakomelingen bestuursfuncties bekleedden in Delft. Van 1649 tot 1849 woonden hier leden van de familie Van der Kooij. De bekendste was Gabriël Jacobsz. van der Kooij (1731-1803). Als kerkmeester van de hervormde gemeente 't Woudt liet hij in 1772 een nieuw schoolhuis bouwen, de huidige kosterswoning. Sinds 1878 is de familie Van Woerden eigenaar van de Hofwoning. 

Woudselaan 't Woudt anno 2004

Tot in de twintigste eeuw werd de melk op deze boerderij tot boter verwerkt. 't Woudt was beroemd vanwege de uitstekende kwaliteit van de zuivelproducten. De hoge bomen moesten vroeger de melkkelder koel houden. Meer informatie over de Hofwoning en haar bewoners is te vinden op de onlangs geopende website www.mdmw.nl, die veel thema's bevat over 'Het boerenleven in Midden-Delfland van 1900-1940'.
Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is ook te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: ca. 1920. Foto huidige situatie 2004: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Gemeente Midden-Delfland - Informatiekrant' publicatie: 2 april 2004.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.midden-delfland.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).

360-graden panorama van de Hofwoning