MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 33: de Woudselaan

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Jacques Moerman van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2005. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 33.

Op de achterzijde van de oude afbeelding staat: "Jongetje met hoed is Bertie Niemeijer, Woudsche Laan, Zomer 1915". De foto is deze zomer dus precies negentig jaar oud. Achter het jongetje staat de echtgenote van ds. Niemeijer. De dame met het hartjesschort is dienstbode Jaantje van Velden *). Deze domineesfamilie heeft van 1914-1918 in de pastorie van 't Woudt gewoond. 
Op de oude afbeelding is de smalle laan te zien die naar het kerkdorp leidt. Deze laan hoort vanouds bij de Hofwoning, de oudste boerderij van 't Woudt. De woning staat rechts van de laan. In Midden-Delfland vindt men oude boerderijen vaak aan de rechterzijde van de oprijlaan. Een verklaring hiervoor hebben we nooit gevonden. 
In de Hofwoning woonden vanaf 1450 achtereenvolgens de families Van der Burch, Dijcxhoorn, Van der Kooij en Van Woerden. De boerderij is altijd door vererving overgegaan. 
Aan het eind van de laan is in het midden nog net de boerderij te zien, die bij het koffiehuis 'De Hooiberg' hoort. Deze woning verving in 1893 een oudere boerderij en werd gebouwd in opdracht van Cornelis de Jong. Ondanks de beperkte ouderdom bezit ook deze woning een melkkelder. Rond 1900 werd op 't Woudt nog volop boter geproduceerd, het product dat het dorp reeds in de Middeleeuwen beroemd maakte. Afnemers waren niet alleen aan het Grafelijke Hof in Den Haag te vinden, maar ook in Antwerpen, Brussel en Gent was vraag naar Woudtse boter. 

Links van de laan staat de Lindenhoeve, de boerderij die vorig jaar grotendeels is afgebrand. Alleen het metselwerk van het fraaie voorhuis kon toen worden gered. Inmiddels is dit deel van de karakteristieke Middendelflandse boerderij weer bijna geheel hersteld. Aan de opbouw van de stal wordt momenteel nog hard gewerkt. In de noordgevel van de oude opkamer is met rode stenen het jaartal 1665 ingemetseld. Hetzelfde jaartal en de letters P.A.D.H. zijn te vinden op een dwarsregel, een z.g. kalf, boven een toegangsdeur aan de erfzijde. Het zijn de initialen van Pieter Arentsz. Dijcxhoorn, die de boerderij heeft laten bouwen. Hij was afkomstig van de Hofwoning en trouwde op 21 februari 1666 met Maartje de Ghilde. Pieter Arentsz. was niet alleen boer, maar hij trad ook op als ambachtsbestuurder van Hof van Delft, waartoe het kerkdorp 't Woudt tot 1921 behoorde. Daarnaast zat hij als welgeboren man in de Hoge Vierschaar van Delfland. In dit rechtscollege oefenden de hoofdbaljuw en dertien welgeborenen de hoge jurisdictie uit in dit gebied. 
Het is eeuwen gebruikelijk geweest dat de boeren van 't Woudt allerlei nevenfuncties vervulden. Tot het begin van de jaren dertig in de vorige eeuw was dit geen probleem, want op grote boerderijen waren altijd meerdere knechten en meiden werkzaam. Binnen het hekwerk op het erf van de Lindenhoeve konden in 1915 de kinderen van Maarten de Jong veilig spelen. Zijn zoon Siem de Jong heeft hier als laatste het boerenbedrijf uitgeoefend. 

Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er achter de monumentale woning een nieuwe boerderij met loopstal. Eerder was er in het weiland links, net voor de oude boerderij, al een nieuwe woning gebouwd. 
Nog altijd vindt men aan de oostzijde van de oprijlaan een flink aantal knotwilgen. De wilgen aan de westzijde zijn voor het midden van de vorige eeuw verdwenen. De laan naar het kerkdorp heeft ongeveer zijn oorspronkelijke breedte behouden.

*) De achternaam werd na publicatie van deze editie in de Midden-Delfland Schakel aan ons doorgegeven.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: 1915. Foto huidige situatie 2005: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 28 juli 2005.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.