MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 26: De voormalige r.k. kerk en pastorie van Hodenpijl 

Deze opvallende gebouwen staan langs de Rijksstraatweg, halverwege Den Hoorn en Schipluiden. Van 1657-1840 bevond zich aan de andere zijde van het water een rooms katholieke schuilkerk. Deze kerk, die door het ambachtsbestuur van Hodenpijl werd getolereerd, was voortgekomen uit een schuur. De pastoor woonde vanaf 1722 in een pand aan de Rijksstraatweg. Deze woning, die 'De Herdershof' werd genoemd, is gedeeltelijk bewaard gebleven. Het oude pastoorshuis staat direct achter het huidige kerkgebouw. 

R.K. Kerk Hodenpijl - 1840-1963 - foro ca. 1900

In de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw werd de oorspronkelijke schuilkerk te klein en kwam er aan de rijweg een nieuwe kerk. Het ontwerp is van architect A. Rodenburg. Het betreft een kerk in classicistische stijl, een zogenaamde 'waterstaatskerk'. De kerk heeft het front van een Griekse tempel. Het Romeinse koepeltje van het torentje steunt op Corinthische zuiltjes. De naam 'waterstaatskerk' ontstond, omdat de bouw van een nieuwe kerk moest worden goedgekeurd door het Ministerie van Waterstaat. Op 13 oktober 1840 riep de luiklok de parochianen op voor de plechtige inwijding van het kerkgebouw. 

In 1872 kwam er naast de kerk een nieuwe pastorie. Architecten zijn Margry en Snickers. Het bakstenen gebouw telt twee bouwlagen en een zolder onder een dubbel zadeldak. Het is een voornaam pand. 

Voormalige RK Kerk Hodenpijl, 2004

Op 15 december 1963 werd de laatste dienst in de kerk van Hodenpijl gehouden. Op dezelfde dag werd de nieuwe r.k. kerk in Schipluiden in gebruik genomen. De kerk en de pastorie van Hodenpijl kwamen in handen van een Haags uitgeversbedrijf. In 1972 werd het torentje van het gebouw verwijderd. 

Enkele maanden geleden zijn Tilly en Dirk Post de nieuwe eigenaren van de kerk en pastorie geworden. Zij willen de kerk teruggeven aan de gemeenschap door er een sociaal-culturele ontmoetingsplaats van te maken. Maar eerst volgt er een uitgebreide restauratie van het interieur. Het is de bedoeling dat ook het torentje weer op de kerk terugkeert. De pastorie wordt een centrum voor natuurgeneeswijzen. De grote bouwhistorische en cultuurhistorische waarde van beide gebouwen, twee gemeentelijke monumenten, kan straks weer van nabij worden beleefd. We zijn blij met deze ontwikkeling.

Meer informatie:

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: 1920. Foto huidige situatie 2004: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Gemeente Midden-Delfland - Informatiekrant' publicatie: 4 december 2004.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/ ; klik dan op het twee-gezichten.