MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 23: Een brug over de Oostgaag 

Tussen Schipluiden en Maasland hebben langs de Oostgaag altijd draaibruggen of ophaalbruggen gelegen als toegang naar de aangrenzende boerderijen. Het lokale vervoer te water bleef hierdoor mogelijk. De zuivelproducten werden veelal per schuit afgevoerd naar de markt in Delft. De aanwezigheid van deze bruggen heeft er mede voor gezorgd, dat de trekschuitroute van Delft naar Maassluis niet via de Oostgaag werd aangelegd. Toen de stad Delft omstreeks 1642 hiernaar een onderzoek liet verrichten, spraken de polderbestuurders van de Dorp-, Kralingen- en Duifpolder zich uit voor een trekkade langs de Vlaardingervaart en de Noordvliet. De vele bruggen over de Oostgaag verhinderden het vervoer. Bovendien kon het uitdiepen van de Oostgaag problemen opleveren, want de kade zou kunnen verzakken. Om dezelfde reden was 's winters de onverharde weg tussen Delft en Maasland met draaibomen afgesloten. Het dorp Maasland sprak zich uit voor het gebruik van de Oostgaag, want dan konden 200 Maaslandse gezinnen van de trekschuitroute profiteren. De polderbestuurders kregen echter hun zin. In 1645 werd de trekkade langs de Vlaardingervaart en de Noordvliet in gebruik genomen. 

De oude foto uit ca. 1950 toont een draaibrug over de Oostgaag tegenover de boerderij van de familie De Vette. In de 17e eeuw woonde op deze plaats Gabriël Dircsz. van der Hoeve, een grote katholieke boer. Zijn welstand blijkt niet alleen uit zijn donaties voor de stichting van de katholieke schuilkerk onder Hodenpijl. Op het erf staat nog steeds een oud pand met een fraai topgeveltje, dat vrijwel zeker uit zijn tijd dateert. Gabriël Dircsz. pachtte van de bewoners van de Keenenburg de eendenkooi in de Zouteveense Polder. Misschien is het niet helemaal toevallig, dat hij begraven ligt op het koor van de oude dorpskerk in Schipluiden, nabij de grafkelder van het huis Keenenburg

De karnmolen bij de boerderij van De Vette is een aantal jaren geleden volledig gerestaureerd. Het karnhuis herinnert aan de tijd, dat de melk nog op de boerderij werd verwerkt tot boter en kaas. Aan de rijweg ligt de boerderij van de familie Van Winden, waar nog altijd boter en kaas worden geproduceerd. Voor de oorlog werden hier ook Joodse kazen gemaakt. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de kort geleden geopende audiotour, telefoonnummer 0900 30005020, code 005. Gaagweg 36 is een van de 12 locaties in Midden-Delfland, waar informatie is te horen over het boerenleven in de jaren 1920-1940.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: 1950. Foto huidige situatie 2004: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 'Gemeente Midden-Delfland - Informatiekrant' publicatie: 25 juni 2004.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.midden-delfland.net/ ; klik dan op het twee-gezichten logo (zie de banner).