MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van...7. Het gemaal van de Klaas Engelbrechtspolder

Reeds in 1514 stond op deze plaats de Hodenpijlse molen, die samen met de Achtermolen aan de Zijde lange tijd zorgde voor de afvoer van het overtollige water uit de Hodenpijlse Polder. De Klaas Engelbrechtspolder beperkte zich aanvankelijk alleen tot het zuidelijk poldergebied nabij het dorp Schipluiden. In de tweede helft van de twintigste eeuw verdrong deze naam de meer historische aanduiding Hodenpijl. 

Hodenpijl was oorspronkelijk een kasteel, dat aan het eind van de veertiende eeuw is verwoest. Het lag niet ver van de kerk van Schipluiden. 

De Hodenpijlse molen stond lange tijd bekend als de spookmolen. Het spookte zowel in de molen als in de aangrenzende bosjes langs de Ommedijk. Deze spookgeschiedenis is terug te voeren naar het eind van de zeventiende eeuw. In die tijd hebben een molenaar en zijn vrouw zich op deze plaats verdronken. Vanaf dat moment was het hier volgens de volksmond onveilig voor eenzame passanten.

In 1879 verving een stoomgemaal de Hodenpijlse watermolen. Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam er een dieselgemaal in het gebouwtje. De laatste machinist was Koos Wubben. De komst van de A4 met het aquaduct betekende in 1991 de sloop van het karakteristieke gebouwtje. Een paar honderd meter zuidelijker was kort daarvoor een nieuw ondergronds gemaal in gebruik genomen.

De rijksweg werd op 29 april 1998 opengesteld. Het vlietlandje tussen de Ommedijk en de Rijksstraatweg is weliswaar gespaard, maar het heeft niet meer de gevarieerde vegetatie uit de periode van voor de aanleg van de rijksweg. De oorspronkelijke graspercelen zijn nu vrijwel geheel begroeid met riet. De Ommedijk werd in 1999 voor doorgaand verkeer afgesloten, maar ‘Manege Chardon’ (op de achtergrond van beide foto’s) is gebleven.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’.

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: Gemaal met omgeving, 1975. Foto huidige situatie 2002: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden.