MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van...
1. de voormalige stoomolieslagerij Mercurius

Aan de Hoornseweg, de weg van Den Hoorn naar Delft, bevonden zich in de negentiende eeuw verschillende industrieën. Eén gebouw uit die eeuw is bewaard gebleven en wordt nu gebruikt door een bedrijf in relatiegeschenken. Het betreft een onderdeel van de oorspronkelijke stoomolieslagerij Mercurius. Aanvankelijk stond hier een oliemolen, die door windkracht werd voortgedreven. 

In 1874 gaf de gemeenteraad van Hof van Delft toestemming voor de bouw van een stoomolieslagerij. Hoewel een sluitsteen het jaartal 1829 vermeldt, gaan we er toch van uit dat de bestaande fabrieksruimte omstreeks 1874 is gebouwd. De oude oliemolen bleef nog enige tijd naast het nieuwe gebouw gehandhaafd. Uit lijn- en raapzaad werd op deze locatie gedurende de gehele negentiende eeuw olie gewonnen. De olie was vooral bestemd voor de verlichting in huishoudens. Van het restafval werden koeken voor het vee gemaakt. Een opgave uit 1847, de tijd van de oliemolen, vermeldt een jaarproductie van 600 vaten olie en 170.000 koeken. In 1897 werkten in de stoomolieslagerij 25 personeelsleden. 

Rond 1900 kwam in het nog bestaande gebouw de suikerbakkerij van de familie Van Woerden. De bruidsuikers van deze firma waren vanwege de voortreffelijke kwaliteit beroemd in de wijde omtrek. Na de oorlog was er een autoplaatwerkerij en –spuiterij in het pand gevestigd. Sinds enkele decennia maakt het gebouw deel uit van Dijco BV, die de ruimte verhuurt aan Ega Giftware. Het pand – feitelijk een industrieel monument - loopt gevaar om gesloopt te worden ten behoeve van woningbouw. Binnenkort gaat dit stukje Den Hoorn namelijk naar Delft.

Lees ook: 175 jaar oliemolen Mercurius.

Tekst: Jacques Moerman, Oude foto: Stoomolieslagerij Mercurius, ca. 1900, Foto huidige situatie: Henk Groenendaal, Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Schiphoorn publicatie: 24 mei 2002

Olieslagerij Mercurius heeft nu een woonfunctie

Januari 2009. Bijna zeven jaar na de publicatie van de eerste aflevering van 'De twee gezichten van...' is de omvorming van bedrijfspand tot woonomgeving en poort naar de wijk 'De Hoornse Zoom' afgerond met de bestratings werkzaamheden. De twee oudste gebouwen, links en rechts, zijn blijven staan en opgeknapt. Ertussen is een nieuw woongedeelte gebouwd met aan de linkerkant de doorgang naar de wijk. Het dak loopt over de poort door en laat hierdoor de eenheid van het Mercurius complex visueel intact. De recente foto uit 2009 laat zien dat de opbouw van de molenromp weer lijkt op situatie uit ca. 1900, waardoor extra leefruimte kon worden gerealiseerd.

Olieslagerij Mercurius met een nieuwe functie

Volgens de eerste plannen voor de nieuwe wijk 'De Delftse Zoom' zouden de gebouwen van Mercurius gesloopt worden. Kort vóór de overgang van dit stukje Den Hoorn (gemeente Schipluiden), het Van Dijk Delft terrein, naar Delft bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2004 kreeg de Mercurius de status van gemeentelijk monument. Delft nam deze status over en maakte vervolgens plannen om Mercurius in de nieuwe wijk 'De Hoornse Zoom' te integreren. Het eindresultaat mag bijzonder geslaagd genoemd worden. Op deze manier blijft de industriële geschiedenis van Delft en omgeving zichtbaar doorleven in de huidige tijd.

Lees ook: 175 jaar oliemolen Mercurius.