MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... 5. De Leeuwenberg

Deze keer zijn er twee afbeeldingen bij elkaar gebracht die in de tijd niet zo ver van elkaar af liggen. Het betreft de hoek Dijkshoornseweg/Prinses Beatrixstraat in Den Hoorn.

In 1911 startte Johan v.d. Berg op deze locatie een vervoersbedrijfje met twee paarden en een wagen. Het woonhuis liet hij in 1924 bouwen. In de twintiger jaren schafte hij vier T-Fordjes aan. Aanvankelijk stond vooral het melkvervoer centraal. In 1935 nam Arie v.d. Berg een deel van het bedrijf van zijn vader over. Na de oorlog groeide met de tuinbouw in Den Hoorn ook het transportbedrijf. Naast het melkvervoer werd het transport van groenten naar de Delftsche Groentenveiling steeds belangrijker. Maar ook voor het vervoer van andere producten kon een beroep op Van den Berg worden gedaan. Lange tijd voerde het bedrijf de spreuk: "Geen vracht te groot, geen vracht te klein, bij AB (Arie v.d. Berg) moet je zijn".

In de zeventiger jaren volgde Jan v.d. Berg zijn vader op. Het bedrijf maakte een explosieve groei door en telde al snel zoveel vrachtauto’s, dat het erf en de straten rond de woning te klein waren om alle wagens te parkeren. In 1987 verhuisde het transportbedrijf naar Delft.

De woning, garages en andere opstallen in Den Hoorn werden gekocht door aannemer G.A.M. van Leeuwen. De sloop volgde enige tijd later. In september 1989 startte hier de bouw van een project met nieuwe winkels en een aantal vrije sectorflats. Het ontwerp is van de Delftse architect ir. J. van den Tol. Bij het slaan van de eerste paal maakte de bouwer de naam bekend van het project, namelijk ‘Leeuwenberg’, een samenvoeging van zijn eigen naam met die van de voormalige eigenaar van het terrein. Op 24 oktober 1990 werd het complex in gebruik genomen.

Tekst en oude afbeelding: Jacques Moerman. Foto huidige situatie: Henk Groenendaal. Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Schiphoorn publicatie: 28 september 2002